Jäsenhuone|TyöhuoneKiekkokoulu

GDPR Kiekko-Tiikereissä

25.6.2018

Seuran Tietosuoja säännöt sekä Tietosuojaselosten löydät kokonaisuudessaan tiedostoista.

 Henkilötietojen suojaaminen on nyt erityisen tärkeää, koska toukokuussa voimaan tullut EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) toi myös urheiluseuroille uusia vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja käsittelyä. Toisaalta uudistus antaa rekisteröidylle uusia oikeuksia tietojensa tarkastamiseen ja hallinnointiin. Erityisen tärkeää henkilötietojen suoja on lasten ja nuorten henkilötietoja rekisteröitäessä. 

Helsingin Kiekko-Tiikerit toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on seuralle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta seuran toimintaan osallistuviin. Tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita seura toteuttaa henkilötietoja käsittelyssä.

Helsingin Kiekko-Tiikereitten tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018. Tämän takia Helsingin Kiekko-Tiikerit kerää tietosuojasuostumuksen kaikilta jäseniltään ja alle 16 vuotiaiden jäsenten huoltajilta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

  • Jäsenyyksien ylläpito
  • Kilpailutoiminnan toteuttaminen
  • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
  • Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi webb sivut
  • Analysointi ja tilastointi
  • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen